Unser verin

de Geschichtswerkstatt

De Düsseldorfer Geschichtswerkstatt "Zeitmaschine" bestaat sinds maart 1987 en is een initiatief van historici en ge nteresseerde amateurs. Wij zien onszelf als onderdeel van een nieuwe geschiedenisbeweging. Een beweging die zich kritische onderzoek van de geschiedenis van de onmiddellijke levensomgeving tot doel heeft gesteld. Het is een Geschiedenis van onderen" en door een alternatieve bemiddeling van haar resultaten wordt een openbaarheid nagestreefd, die verder reikt dan de academische glazen toren. Wij distanti ren ons ook van populaire algemene Duitse geschiedenis. "graaf, waar je staat - dat betekent, concentreren op de lokale geschiedenis, de historische dimensies van het geleefde leven van alledag in het verleden naspeuren en haar met het leven van alledag verbinden.Wij willen kritisch naar het verleden kijken en in de geschiedenis de wortels van ons heden ontdekken. Het nu, de wereld die we elke dag ervaren, is niet zomaar daar. Zij is door historische processen gegroeid, ze is bepaald door het verleden zoals de toekomst bepaald wordt door ons heden. Onze vereniging onderscheidt van het traditionele gebruik van historische begrippen.Kritisch ondervragen wij onze stadsgeschiedenis uit sociaal, alledaags en cultuurhistorisch oogpunt. Ons kenmerk geldt ook voor de geschiedenis van de dagelijkse bezigheden, de kleine anekdotes, de gebeurtenissen in de wijk en de niet zo beroemde persoonlijkheden.Geschiedenis is voor ons geen doel op zichzelf, maar het fundament voor een levendige actuele en geleefde actualiteit. Hieruit volgt ons grote en diepgaande aanbod.


(C) 2007-2010 - Alle Rechte vorhehalten

Diese Seite drucken